سلام سلام


در چه حالم؟؟؟؟ در حال تيرخوردگي


انگار از پشت بين دو کتفم بهم شوت شده مورد شوليک قرار گرفتم


چرا؟؟؟


عايا کار سنگين انجام دادم؟؟؟


عايا چيز سنگين بلند کردم؟؟؟


عايا فشار خاصي بهم وارد شده؟؟؟


عايا چي؟؟؟


 بايد بگم که هييييييييچ کدام.


عايا پس چه مرگمه؟؟؟؟؟.


هو نوز!!!!!


وات د هل ايزديس؟؟؟؟


آ دونت نو


ولش کنيم فقط خاستم بگم نابودم نابودددددد.


حالا چي شده با اين!!! حالم اومدم اينجا


ميدونيد


يه پستي خوندم ذهنم در گير شد گفتم بيام اظهار فضل کنم !!!!!


يه وخ از تفکرات گهربارم کسي بي بهره نمونه !!!!!


پست در چه موردي يود؟؟؟


نظافت شخصي!!! منظورم نظافت کلي هس يني خونه زندگي و نظافت فردي!!!!


ميدونين


خوب انتظار اينه همه در يه حد نسبي به نظافت شخصي و خونه زندگي شون رسيدگي کنن


اين انتظار يه قسمتيش مربوط به حفظ سلامت فرديه و يه بخشيش انتظاراتيه که چون ادما زندگي اجتماعي دارن وجود داره


مثلا شما به عنوان مهمون يا صرفا بازديد کننده ميرين خونه کسي. منظورم اينه


از تعاملات اجتماعي


خوب چرا يه عده نامرتبن يا تميز نيستن؟؟؟؟؟


تا جايي که به کسي آزار نميرسونن به کسي ربطي نداره که چرا!!!


ولي وختي به بقيه اسيب ميزنه بايد جلوش گرفته بشه ديگه


مثلا کسي تختشو جم نميکنه خونشو گرد گيري نميکنه طرفاشو به موقع نميشوره


خوب


به ما ربطي نداره


اگر جايي مهمون باشيم و ازين وض خوشمون نياد ديگه نميريم


اگه هم رفتيم مثلا يه خونه بازديد کنيم بخريم يا اجاره کنيم خوب بازم ربطي بهمون نداره


چون آدما استراتژي ها و اولويت هاشون باهم فرق ميکنه


يکي بچه داره همين نظافت نسبي خونه براش کافيه


يکي صب تا شب سر کاره


يکي از پدر مادرش نگهداري ميکنه وختي براش نميمونه


يکي بيمار تو خونه داره


يکي توان جسمي نداره


ما که نميدونيم يا مثلا يکي ميگه چرا يه نفر به سرووضش ميرسه به خونه زندگيش نميرسه!!!


خوب چرا بايد به من ربط داشته باشه؟؟؟؟


بيخيال


تا به کسي آسيب نميرسونن


اما موردگي که دوس دارم در ادامه اظهار فضلام بهش اشاره کنم و به نظرم به اين موضوع مربوط ميشه 


يکيش اينکه برا من خيلي خيلي عجيبه و دوس دارم اگه کسي ميتونه کمکم کنه اينه که مثلا کسي حيون خونگيشو مياره بيرون که بچرخونه. خوب اوکي تا قلاده داره و . اينا من اصن مشکلي ندارم خيلي هم باهاشون حال ميکنم و هر کدوم از کنارم رد بشن کلي باهاشون خوش و بش ميکنم مخصوصا دوس دارم نباتم با حيوونا ارتباط خوبي پيدا کنه‌.


ولي اينکه مثلا حيوون خونگيشون هر جايي تو پياده رو پي پي کنه و ولش کنن رو نميفهمم.


مثلا تو باغچه ها پي پي ميکنن خوب کمترين کاري که ميشه کرد اينه که  ميشه يه کم حداقل خاک بريزن روش يا تو پياده رو اگرکثيف ميکنن جمعش کنن که يه دنيا ه و بوي بد ايجاد نشه


کاش فرهنگشرو پيدا کنيم


کاش وختي يه حيوون گوگولي رو پسرم و دخترم خطاب ميکنيم از جم کردن کارخرابيش تو خيابون عارمون نشه


اين آلودگي برا همه ضرر داره


هم براخودمون هم همون حيوون مگولي.‌‌‌.


نميدونم واقعا


يا مثلا اينهمه آشغال تو باغچه ها و خيابونا و جوبا؟؟؟؟؟ يني چي واقعا؟؟؟؟ اينهمه سطل تو کوچه خيابون اصن به فرض سطل زباله هم کم باشه که نيست عايا اين خيلي پيچيدس که چيزي که ميخوريم پوستشو بزاريم تو جيبمون يا کيفمون يا ماشينمون يا ببريم اصن خونمون؟؟؟؟؟ تو سطل خونمون بندازيم؟؟؟؟؟؟؟ شهر رو با زباله دوني اشتباه ميگيريم؟؟؟؟؟ چرا بايد اينهمه خورده شيشه تو پياده روها و باغچه ها باشه؟؟؟ عايا براخودمون و بچه هامون و حيوون خونگي هامون خطرناک نيس؟؟؟؟؟؟


عايا زشت نيس همچين چيزي؟؟؟؟؟؟؟؟


ممنون ميشم اگه کسي منو ازين گمراهي و جهالت دربياره اگه حرفم نامربوطه


ميدونم که همه تون از من دقيق تر هستين ولي فقط ياداوري ميکنم اول بخودم و به هر کي ازينجا رد ميشه خواهش ميکنم خواهش ميکنم خواهش ميکنم دقت کنيد مخصوصا تو تربيت بچه ها بزارين اينقدر اينکارو زشت بدونن که انجامش خجالت بکشن حتي تو ذهنشونبزارين اينقدر براشون عجيب و خجالت آور باشه که وختي ميبينن کسي اينکارو ميکنه با حرفا و رفتارشون اون فرد مقابل رو هم شرمنده کنن


آگاهي صرف کافي نيس برا همه جواب نميده خيلي ها ميدونن کار خوبي نيس ولي انجامش ميدن يني براشون قبيح نيس مايه خجالت و شرم نيس.


در حاليکه اين رفتار فقط زشت نيس


شرم آوره


نميدونم حسم رو اصن با کلمات توضيح بدم گاهي براي نوشتن کلمه کم ميارم


 


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Jessica گردشگري Bridgett Ritu لحظه اخر - تحقيق Ayoo Shawn Dan Rita Angel