سلام


امروز ازون روزهاست که کلي چيز ميز تو مغزم رژه ميره


کارايي که بايد انجامشون بديم آخر هفته کارايي که بهتره انجامشون بديم و کارايي که دوس داريم انجامشون بديم


اما اونچه که مزاحمه اين وسط آزمايشي هس که بي بي جانو ببريم بايد انجام بده


اوخ اوخ دلم ريش ميشه عسلم فدات بشم من آخه


ديروز ميخواستم يه پست از دلبري هاي جان جان جانم بنويسم 


اينکه صبا چطور با خنده و دلبر بيدار ميشه


وختايي که کنارمه دراز کشيديم ميچرخه سمتم و با دقت به صورتم خيره ميشه و بعد از يه دقيقه دستشو آروم مياره ميزاره رو لپم و آروم ميخنده واي نگم نگم نگم که چه دلي از من اب ميکنه ميچسبونمش به خودم و تو دلم فشارش ميدم


يا وختي تو بغلم پشت به من نشسته و ميخرخه از بالا سرش نيگام ميکنه چن لحظه و بعد با خنده ميچرخه سمتم يا بر ميگرده به جلو واي واي ميچلونمش


از صحنه اي که از سر کار ميرسم خونه و مياد تو بغل همسرجانم دم در نگم که کل روز به اميد اون لحظه و با تصور چهره خندونش و اون لثه هاش و اون برق تو چشاش ميگذرونم


آخ از اون نگاه خندونش که فقط گاز گازي کردن جواب ميده و چلوندن اساسي


امروزم که دلبر جانم از 5 و نيم که شير خورد خوابش نميبرد برش داشتم گذاشتم تو تختمون و هي بر ميگش به من بعد به همسرجان نوبتي نگا ميکرد ميگف باببا و ماممما عزيزم جونم و عمرم نفسم


فداي اون صداي خوشکلت بشم


فداي اون خنده هات


آخرشم که خوابش برد بعد از کلي بازي و کوکو کردن و ناز کردن اون صداي شمرده نفساش و اون چهره معصوم و مثل گلش.


آخ که من چطوري دوباره قورتت نميدم هان؟ چطوري تحمل ميکنم ؟!!!!


مگه ميشه تو رو قورت نداد؟!


خدايا جانم موتوشکرم که بي بي جان رو به قلب ما فرستوندي


موتوشکرم که هر روز هزاران بار معجزه ميکني


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Stephanie Joe Derrick لوازم آشپزخانه Elizabeth Justin روانشناسي و خوشبختي Reid Tina باربري ارزان و ايمن تهران