پست قبلي رو پست کردم چون وسطش تلفنم زنگ خورد ترسيدم فوت و فنا شود


از بي بي جان نوشته بودم کلي حرف ديگه هم داشتم ازش بزنم ولي خوب رشته کلام از دستم رف


عيبي نداره


از خودم بگم


اين روزا حس کدبانو بازي دارم


مرتب کاري و تميز کاري و آشپزي و .


ولي هم سرم خيلي شلوغه هم کمرم اذيته


هرچي هم تو خونه ميچرخم حس ميکنم هنوز مرتب نشده و بازم کار دارم


خسته هستم نميدونم


چقد از خودم نوشتن برام سخته شايد چون خيلي حرف دارم. نميدونم


تلفنم زنگ خورد برم يه کم کارامو کنم شايد فرصت موند باز اومدم


نشد حرف بزنم


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Christy Adam Terri Aaron Adam وکيل پايه يک دادگستري | مشاوره حقوقي مقالات و تحقيق هاي برتر بانک مقالات انگليسي با ترجمه 2019 الزوير Rachel گردشگري