ليدي ها و جنتلمن هاي عزيز


دلم تنگ شده برا فينقيل جانم


دوس دارم بغلش ميکردم ميچلوندمش ماچ ماچيش ميکردم اونم تلاشش رو ميکرد از بين دستام فرار کنه آخرش يه ثانيه متوقف ميشدم به چشاش نگاه ميکردم اونم با تعجب اروم ميشد يه لحظه و زل زل نيگام ميکرد


دوباره باز فشارش ميدادم تا تمام تلاشش رو براي خروج از وضعيت بکنه و صداي اعتراضش بلند شه بعد من هي بگم اعتراض وارد نيس اعتراض وارد نيس اونم مثه ماهي ووول ووول بخوره و راه نجاتي نيابه!!!!! و سر و صدا کنه قلقلکش کنم و هام هامش کنم غش بره از خنده و زير زيرکي نگام کنه و منتظر باشه دوباره قلقلکش بدم واي واي چه کيفي داره


چه کنم؟!


خدايا جانم دلم براش تنگوليده است


 


پ.ن. 1 اميدوارم هر روز مثه امروز نويسنده ي درونم رفتاري موتوشخص از خود نشان بده


پ.ن. 2 به کسي که بگه روح کي در من حلول نموده که برا سومين بار اومدم امروز ،جوايز ويژه اي اهدا خواهد گرديد


هشتگ نه از اين ور بوم بيفتيم نه از اون طرف!!!لطفا جاي منو بندازين وسط بوم با تچکر


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Mia بازسازي و نوسازي Mela ساخت استخر، نگهداري استخر، سراميک کاري استخر سئو داخلي و خارجي Charlisa Jon Jay Jerry Brandie