به قلب من خوش اومديدوست داشتندوست داشتندوست داشتندوست داشتن


امروز دو ماه از به دنيا اومدنت ميگذره عزيز قلب من. به قلب من خوش اومديدوست داشتندوست داشتندوست داشتن


البته امروز آخرين روز از ماه دوم زندگيتهدوست داشتندوست داشتن


ارديبهشت زيبا 


قرار بود تازه از امروز منتظر به دنيا اومدنت باشيم!!!!!


چقدر عجيبه هم سخت گذشت و هم زود گذشت 


چقدر بزرگتر شدي


الان خوابيدي و تو خواب داري جيک جيک ميکني برام هي ميخوابي و هي جيک جيک ميکني فداي اون جيک جيکات بشم


چه زود بزرگ شدي عزيز جونم نبات جونم قند و نباته من شوکولاته من


دو ماهگيت مبارک


هنوزم باورم نميشه که حاملگي تموم شد با همه سختيا و شيريني هاش با تاي هيجان انگيزت تو شکمم و الان تو رو ميبينم و بغل ميکنم و به خودم ميچسبونم و بو ميکنم و به چشماي تيله ايت خيره ميشم


واي که چقدر غير قابل باور و هيجان ناکه


تو واقعا از تو شکم من در اومدي؟!! يا از تو لپ لپ در اومدي؟!!! خدا تو رو از آسمون فرستاده براي من و عخشم تو رو از بين فرشته هاش براي ما سوا کرده


از روزي که به دنيا اومدي تا الان وزنت بيشتر از دو برابر شده قدت حدود 9 سانت بلند تر شده و دور سرت هم 6 سانت رشد کرده


تو نسبت به روز اولي که ديدمت خيلي بزرگتر شدي جيگر تر شدي 


با اون خنده هاي نازت چه دلي که از من و بابات نمي بري تازه گاهي هم با صدا مي خندي واي واي که ما غش ميکنيم برات دل ما رو بردي نبات خان


فداي اون چشماي تيله ايت بشم منمؤدب

فداي اون موهاي پشمکيت بشم من

فداي اون پوست بلورت بشم من

فداي اون دست و پاهاي کوچولوت بشم من همه ي دنيا رو تو اون دستاي کوچولوت ميخام و همه ي دنيا رو زير پاهات مي خام

فداي اون صداي باحالي که توليد ميکني و من عاشقم بشم من

تو عزيز قلب مايي نور چشم مايي اميد قلب مايي


تو بهترين هديه خدا به ما هستي به من و عخشم تو عزيز قلب مايي

هميشه تو آغوش امن خدا باشي عزيز قلبمبووووس

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Joe Matt Anna Karin مجله پزشکي دکتر جان سلام Adam Connie Joe راين جهاني از زيبايي - هزارمظهراستقامت شرکت ابداع سازه جي