سلام سلام


پيرو اينکه بسيار دلتنگ روزانه نويسي و ثبت اين مهم بوده ميباشم امروز از سر کار پستي روانه وبلاگ عزيزم ميکنم باشد که اين کار مستدام بوده و رستگار گردم


صداي مرا از سرکار ميشنويد.


صب در حالي رختخواب عزيزم و عزيز دلم را ترک همي گفتم که دلم بسيار تنگ در آغوش کشيدن هر دوي اين عزيزان بود


کمي ديرم شده بود که به سرعت باد خود را به سرويس رسانيدم هوا بسيار سرد بود ولي چسبيد


تو راه قران گوشيدم و بلافاصله پس از رسيدن صوم زدم به بدن و رقص و پايکوبي بي بي جان آغاز گرفتن نمود


پاي کامي که هستم همش انگاري ميخاد سرش رو بياره از زير ميز بيرون ببينه چيکار ميکنم عزيز دلم


نفسم داره از اين فرصتايي که باخودم ميارمش سرکار نهايت استفاده را مينمويه ميدونه بعدا که از شيکمم درش آوردم ميزارمش خونه ميام خخخخ


همسرجون هم که تماسيد و احوال بي بي رو پرسيد اينا رو براش گفتم خخخخ فضول خان خودمه ميخاد از همه چي سر در بياره فسقلي


يه نس هم زدم و شادمانم خخخ


خداياجان براي نعمت بي بديل نس سپاس بووس بهت


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Brian Andrew Sonny Brandon Jessica Terrance Luke Sherry Eva